Elektrostatik / Dynamik

ELEKTROSTATIK / DYNAMIK

ПОДНЕ ОБЛОГЕ СА ЕЛЕКТРОСТАТИЧКИМ СВОЈСТВИМА


КАРАКТЕРИСТИКЕ
У понуди Драун има и хомогене електропроводне подне облоге ELEKTROSTATIK и DYNAMIK. Електроотпорност подних облога је 5×104 Ω ≤ 106 Ω односно 5×104 Ω ≤ 5×108 Ω

ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

  • Просторије са високо осетљивом електро опремом
  • просторије са компјутерском опремом
  • Скенер и рендген сале и лабораторије

ELEKTROSTATIK – унутрашња електроотпорност 5×104 Ω ≤ 106 Ω
Ова подна облога је намењена за употребу у просторијама где је пројектом предвиђена облога са електростатичким својствима као што су просторије са ризиком од пожара и експлозије, лабораторије (скенер и радиолошке сале, собе интензивне неге итд.) и за производњу дуплих (подигнутих) подова.

DYNAMIK – унутрашња електроотпорност 5×104 Ω ≤ 108 Ω
Ова подна облога примарно је пројектована за примену просторијама са компјутерском опремом, просторијама за производђу електричних уређаја, просторијама са телекомуникационом опремом и сл.

ДЕБЉИНА (mm) ДИМЕНЗИЈЕ (mm)
ELEKTROSTATIK 1.7
2.0
608 x 608
608 x 608
DYNAMIK 1.7 608 x 608

За колор варијанте и нестандардне величине облога контактирати продавца.
ДЕЗЕНИ